www.avocati-moldova.com  este portalul national dedicat Cabinetelor de Avocatura  din Republica Moldova.

Cabinetele de avocatura partenere presteaza servicii profesionale calificate, ofera consultanta juridica, asistare si reprezentare in fata instantelor de judecata cu responsabilitate si promptitudine, respectandu-se cu strictete angajamentele luate si confidentialitatea informatiilor clientilor.

Partenerii nostri sunt specializati in urmatoarele domenii:  drept civil, comercial, penal, dreptul muncii si securitatii sociale, familiei si protectiei copilului, drept administrativ, fiscal, vamal etc.

Avocat (consultația gratuit) - адвокат (конс. бесплатно) în agendă

Avocat (consultația gratuit) - адвокат (конс. бесплатно) în agendă AVOCAT pe cauze CIVILE. Mai în special contenciosul administrativ, acțiuni împotriva autorităților publice; încasări datorii; divorț; moștenire; litigii de muncă; acces la informație; litigii privind drepturile reale - proprietatea, locațiunea (arenda), superficia, servitute etc. Supravegherea cazului pînă la finisarea procedurii de executare a hotărîrii judecătorești. Orice drept sau interes afectat poate fi RESTABILIT prin intermediul instanței de judecată. „... orice abuz din partea - STATULUI, poate fi combătut prin intermediul - STATULUI. ” (LEX) Stagiu în jurisprudență mai mult de 10 ani. Consultația - GRATUIT (puteți obține răspuns la unele întrebări chiar prin VIBER) АДВОКАТ по ГРАЖДАНСКИМ делам. Больше, в частности, административные споры, иски против государственных органов; возмещение долгов; бракоразводные дела; наследство и др. Любое нарушение может быть восстановлено через суд. «... любое нарушение со стороны - ГОСУДАРСТВА, может быть восстановлено с помощью - ГОСУДАРСТВА. » (LEX) Стаж в юриспруденции более 10 лет. Консультация - БЕСПЛАТНО tags: avocat, servicii juridice, jurist, jurisprudență, birou avocați, consultație juridică, judecată, judecătorești, drept, drepturi, адвокат, юрист, юрисконсульт, юридические услуги, суд, судебный...
+373 69 180 509